CA
ca es

Fundació Rubió 

Arxiu personal

Arxiu personal

Què és l'arxiu personal Fernando Rubió Tudurí?

L'arxiu personal Fernando Rubió Tudurí neix amb la finalitat de conservar tots els documents generats, rebuts i recopilats per Fernando Rubió Tudurí al llarg de la seva vida. Recull documents com correspondència, fotografies, postals, articles de premsa, escrits i projectes de caire personal, professional, social i cultural.

L'arxiu està organitzat en quatre seccions:

  • Correspondència emesa i rebuda per Fernando Rubió Tudurí
  • Fotografies
  • Postals de la família Rubió Tudurí
  • Documents d'arxiu (escrits de Fernando Rubió Tudurí, projectes, mecenatges, documents personals, etc.)

Normativa

Sol·licitud de documents

  • Presentar una carta dirigida a la Fundació Rubió indicant les dades personals (nom, cognoms, adreça i telèfon de contacte) i exposant el motiu de la consulta. S'haurà de fer constar el compromís de citar la font de la documentació si aquesta s'arriba a publicar.
  • La sol·licitud dels documents es farà complimentant els formularis destinats a aquesta finalitat que es poden trobar a la Biblioteca-Arxiu Fernando Rubió Tudurí.  

Consulta de documents

La documentació només podrà ser consultada a la Biblioteca-Arxiu Fernando Rubió Tudurí (Claustre del Carme, local 48, Maó) en l'horari que disposa la biblioteca.  

No es permetrà la consulta simultània de més d'una unitat de documentació (caixa de cartes, caixa de fotografies, etc.), ni a dos o més usuaris consultar a la vegada la mateixa unitat.

Els usuaris evitaran forçar les enquadernacions, carpetes, etc. La manipulació dels documents haurà de respectar les normes elementals de conservació:

  • Mantenir l'ordenació original
  • No escriure sobre els documents
  • No realitzar calcs ni dibuixos
  • No utilitzar elements que afectin els documents (cinta adhesiva, clips, líquids correctors, etc.)

No es trauran de la sala els documents servits per a la consulta. En cas que existeixin còpies (microfilms, recursos electrònics...) no es consultaran els originals.  

Reproducció de documents

L'arxiu, sempre que l'estat de conservació dels documents ho permeti, facilitarà còpia dels documents amb els mitjans tècnics que disposi i es considerin més adients, prèvia sol·licitud per escrit i amb l'autorització de la Fundació Rubió, i tenint en compte la normativa de propietat intel·lectual.

Claustre del Carme · Local 48
07701 · Maó
Illes Balears · Espanya

(+34) 971 351 320
administracio@fundaciorubio.org
info@fundaciorubio.org

De dilluns a divendres de 8h a 14h

Biblioteca

Claustre del Carme · Local 48
07701 · Maó
Illes Balears · Espanya

Amb la biblioteca sala_biblioteca@fundaciorubio.org
Amb l'arxiu
biblioteca@fundaciorubio.org

Formulari de contacte

Contacte amb nosaltres a través de la web

Personal

Gerent Fundació Rubió: Sonia Alonso Pla
Directora Biblioteca: Xisca Fortuny Mercadal
Auxiliar de biblioteca: David Cabré Liñan

Horari Biblioteca

De dil. a div. de 9.30h a 13.30h
De dil. a dij. de 16.30h a 20.30h
Divendres de 16h a 19h
Dissabte matí de 10h a 13h