Fundació Rubió Tudurí
Fundació Rubió Tudurí

ARXIU

Què és l'arxiu personal Fernando Rubió Tudurí?

L'arxiu personal Fernando Rubió Tudurí neix amb la finalitat de conservar tots els documents generats, rebuts i recopilats per Fernando Rubió Tudurí al llarg de la seva vida. Recull documents com correspondència, fotografies, postals, articles de premsa, escrits i projectes de caire personal, professional, social i cultural.

L'arxiu està organitzat en quatre seccions:

  • Correspondència emesa i rebuda per Fernando Rubió Tudurí

  • Fotografies

  • Postals de la família Rubió Tudurí

  • Documents d'arxiu (escrits de Fernando Rubió Tudurí, projectes, mecenatges, documents personals, etc.)

Normativa

Sol·licitud de documents

  • Presentar una carta dirigida a la Fundació Rubió Tudurí - Andrómaco indicant les dades personals (nom, cognoms, adreça i telèfon de contacte) i exposant el motiu de la consulta. S'haurà de fer constar el compromís de citar la font de la documentació si aquesta s'arriba a publicar.
  • La sol·licitud dels documents es farà complimentant els formularis destinats a aquesta finalitat que es poden trobar a la Biblioteca-Arxiu Fernando Rubió Tudurí.

 

Consulta de documents

La documentació només podrà ser consultada a la Biblioteca-Arxiu Fernando Rubió Tudurí (Claustre del Carme, local 48, Maó) en l'horari que disposa la biblioteca.

 

No es permetrà la consulta simultània de més d'una unitat de documentació (caixa de cartes, caixa de fotografies, etc.), ni a dos o més usuaris consultar a la vegada la mateixa unitat.

 

Els usuaris evitaran forçar les enquadernacions, carpetes, etc.

La manipulació dels documents haurà de respectar les normes elementals de conservació:

  • Mantenir l'ordenació original
  • No escriure sobre els documents
  • No realitzar calcs ni dibuixos
  • No utilitzar elements que afectin els documents (cinta adhesiva, clips, líquids correctors, etc.)

No es trauran de la sala els documents servits per a la consulta.

En cas que existeixin còpies (microfilms, recursos electrònics...) no es consultaran els originals.

 

Reproducció de documents

L'arxiu, sempre que l'estat de conservació dels documents ho permeti, facilitarà còpia dels documents amb els mitjans tècnics que disposi i es considerin més adients, prèvia sol·licitud per escrit i amb l'autorització de la Fundació Rubió Tudurí – Andrómaco, i tenint en compte la normativa de propietat intel·lectual.

S'abonaran les despeses de la reproducció.

 

Sol·licitud Arxiu
Formulari per sol·licitud de reproducció de documents de l'arxiu
SOL.LICITUD REPRODUCCIO APFRT.doc
Documento Microsoft Word [48.5 KB]

PROPERES ACTIVITATS

 

EXPOSICIÓ. MONGOFRA, LA COL·LECCIÓ DE LES MERAVELLES.

 

LLOC: Centre d'Art Ca N'Oliver (Maó)

11.10.2017 - 07.01.2018

 

10.11.2017 PRESENTACIÓ LLIBRE.

La memoria del cuerpo, de Patricia Almarcegui

LLOC: Biblioteca Rubió

HORA: 20h.

Fundació Rubió Tudurí
Claustre del Carme, local 48
07701 Maó Balears
Teléfono: 00 34 971351320 00 34 971351320
Fax:
Dirección de correo electrónico:

Horari d'hivern Biblioteca

lun-jue :

09:30  - 13:30 

16:30  - 20:30 

vie :

09:30  - 13:30 

16:00  - 19:00 

sáb :

10:00  - 13:00 

Formularis

ALTA USUARIS BIBLIOTECA

formulari d'inscripció. Podrà venir a la biblioteca a recollir el carnet.

 

SOL·LICITAR INFORMACIÓ

formulari

 

PETICIONS PER FER ACTIVITATS A LA BIBLIOTECA

formulari