CA
ca es

Fundació Rubió 

Beca "Fundació Rubió" - 2023/24

Beca "Fundació Rubió". Convocatòria 2023-24 per a cursar estudis de Grau en Enginyeria, Arquitectura, Ciències, Ciències de la Salut.

Beca

La Fundació Rubió fa pública la convocatòria d'una Beca, que porta el seu nom, per iniciar estudis universitaris superiors reglats que condueixin a obtenir un títol oficial de grau en Enginyeria, Arquitectura, Ciències i Ciències de la Salut.

Aquests estudis s'han de fer presencialment fora de Menorca, en alguna de les universitats públiques espanyoles.

La quantia de la Beca ascendeix a un total de sis mil euros (6.000 €), amb subjecció al que es disposa a les bases que han de regir la seva concessió i gaudi.

Un aspecte especialment destacable d'aquesta Beca Fundación Rubió és que l'estudiant que sigui beneficiari per gaudir-la durant el curs acadèmic 2023-24, realitzant els estudis de Primer Curs, podrà continuar sent-ne beneficiari de forma automàtica, durant els cursos següents fins a assolir el títol de Grau, si a cada curs acadèmic compleix els requisits que es detallen a les bases.

Les bases es poden consultar a les oficines de la Fundació i es poden descarregar aquí bases Beca.

El termini per a la presentació de sol·licituds queda establert des d'avui, fins al proper dia 27 d'octubre (inclòs), a les 13 h.

Claustre del Carme · Local 48
07701 · Maó
Illes Balears · Espanya

(+34) 971 351 320
administracio@fundaciorubio.org
info@fundaciorubio.org

De dilluns a divendres de 8h a 14h

Biblioteca

Claustre del Carme · Local 48
07701 · Maó
Illes Balears · Espanya

Amb la biblioteca sala_biblioteca@fundaciorubio.org
Amb l'arxiu
biblioteca@fundaciorubio.org

Formulari de contacte

Contacte amb nosaltres a través de la web

Personal

Gerent Fundació Rubió: Sonia Alonso Pla
Directora Biblioteca: Xisca Fortuny Mercadal
Auxiliar de biblioteca: David Cabré Liñan

Horari Biblioteca

De dil. a div. de 9.30h a 13.30h
De dil. a dij. de 16.30h a 20.30h
Divendres de 16h a 19h
Dissabte matí de 10h a 13h